hotlinevv Hotline đặt vé hotrotrutuyen Hỗ trợ đại lý
0386821222 0789312333

PHÍ HÀNH LÝ KÝ GỬI

1. PHÍ HÀNH LÝ KÝ GỬI CỦA VIETNAM AIRLINES

  • Hành lý xách tay miễn phí: 7kg
  • Hành lý kí gửi miễn phí: 20kg 
  • Theo quy định mỗi kiện hành lý ký gửi không được vượt quá 32kg ( nếu vượt quá số lượng cho phép hành khách sẽ được yêu cầu đóng gói lại hành lý hoặc được yêu cầu gửi theo đường hàng hóa.)

2. PHÍ HÀNH LÝ KÝ GỬI CỦA JETSTAR

  • Hành lý xách tay miễn phí: 7 kg
  •  Hành lý ký gửi:

 - Trước khi xuất vé:

15 kg hành lý – 150,000 VND  30 kg hàng lý – 300,000 VND
20 kg hành lý – 170,000 VND  35 kg hàng lý – 350,000 VND
25 kg hành lý – 230,000 VND  40 kg hàng lý – 400,000 VND

- Sau khi xuất vé: 

15 kg hành lý – 270,000 VND  30 kg hàng lý – 420,000 VND
20 kg hành lý – 320,000 VND  35 kg hàng lý – 480,000 VND
25 kg hành lý – 370,000 VND  40 kg hàng lý – 530,000 VND

 

3. PHÍ HÀNH LÝ KÝ GỬI CỦA VIETJET

  • Nếu đặt vé máy bay SkyBoss ( vé hạng thương gia ) quý khách sẽ được miễn phí : 30kg hành lý ký gửi
  • Hành lý xách tay miễn phí: 7 kg
  • Hành lý ký gửi thông thường:

15 Kg - 154.000 VND

30 Kg - 352.000 VND

20 Kg - 176.000 VND

35 Kg - 407.000 VND
25 Kg - 242.000 VND

40 Kg - 462.000 VND